Termeni și condiții


Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.eostar.ro

Acest document se referă la condițiile de utilizare ale site-ului www.eostar.ro. Accesând sau utilizând site-ul www.eostar.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este creat și administrat de S.C. EOSTAR TOUR S.R.L.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.eostar.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, să tipărească părți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, necomerciale.

Obligațiile utilizatorului www.eostar.ro

Sunteți de acord să respectați următoarele obligații incluzând (fără a se limita):

Utilizatorul www.eostar.ro nu are dreptul să folosească (în formă existentă sau modificată) în scop comercial conținutul site-ului. Utilizatorul www.eostar.ro nu are dreptul să inlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marca înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare. Utilizatorul www.eostar.ro nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conținutului site-ului. Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. la adresa [email protected].

Drepturile de proprietate intelectuală

Materialele prezentate în cadrul site-ului www.eostar.ro și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. sau a partenerilor săi din acest proiect, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marca și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Clauze de nerăspundere

Site-ul www.eostar.ro este un site cu conținut informativ. S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acelor informații. S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. nu va putea fi ținută răspunzătoare față de nici o persoană/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.eostar.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. acționează și ca agent pentru terți furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat mașini precum și alți furnizori de servicii turistice - denumiți în continuare Furnizori. S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. nu își asuma nici o responsabilitate pentru produsele și serviciile turistice oferite de Furnizori și nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest site.

Modificări în termenii și condițiile de utilizare

S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea site-ului de catre dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate. Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Incălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor S.C. EOSTAR TOUR S.R.L. și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai site-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești. Acest site poate conține linkuri către diverse site-uri. Atunci când accesați aceste site-uri, vă aflați implicit în afara site-ului www.eostar.ro și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.